Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 055 / 6220 781

fax č.: 055 / 6224 547

email: ke@soi.sk