Orgán dozoru

Orgán dozoru


Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055 / 6220 781
fax č.: 055 / 6224 547
email: ke@soi.sk